Στοιχεία Υποψηφίου
Όνομα: Επώνυμο:
Email:
Γενικές Ερωτήσεις
Ποια δεξιότητα θα θέλατε να αναπτύξετε περισσότερο στην ελληνική γλώσσα;/ which language skill(s) you would like to develop most?


Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε στην εκμάθηση ή/και στη χρήση της ελληνικής; / which are the difficulties that you encounter in learning Greek?

δεν καταλαβαίνω τη γραμματική/ I don't understand grammar
δεν καταλαβαίνω τους έλληνες όταν μιλούν/ I don't understand the Greeks when talking
δεν μπορώ να διαβάσω γρήγορα και σωστά/ I cannot read fast and correctly
δεν μιλάω γρήγορα και σωστά/ I cannot speak fast and correctly
δεν έχω αρκετό λεξιλόγιο ώστε να καταλαβαίνω δύσκολα κείμενα / I have limited vocabulary to understand difficult texts
(άλλο, παρακαλώ γράψτε)/ other, please write:
Πόσα χρόνια μαθαίνετε ελληνικά, έστω και με διακοπές; / how many years do you learn Greek, even with some breaks?

Με ποια βιβλία ή διδακτικά εγχειρίδια μαθαίνετε/ μάθατε ελληνικά; Σε ποιο κεφάλαιο των βιβλίων φτάσατε;/ through which textbooks do you learn/ have you learned Greek?

Α. Διαλέξτε το σωστό χρόνο για να συμπληρώσετε τις προτάσεις
1) Χθες .................... για τους φίλους μου στις 2μ.μ.
μαγειρεύω θα μαγειρέψω μαγείρεψα
2) .................... το αυτοκίνητό της κάθε μέρα.
Έχει χρησιμοποιήσει θα χρησιμοποιήσει Είχε χρησιμοποιήσει Χρησιμοποιεί
3) Πουλάνε δέκα καρπούζια κάθε μέρα; Μέχρι το Σάββατο, .................... σαράντα.
θα πουλάνε έχουν πουλήσει θα έχουν πουλήσει πουλούσαν
4) Άννα, συνέχεια .................... ρούχα! Πάμε να φύγουμε!
αλλάζεις άλλαζες άλλαξες θ’ αλλάξεις
5) ...................... τα χρήματα. Ας πληρώσουμε.
Μετράμε Έχουμε μετρήσει Είχαμε μετρήσει Μετρούσαμε
6) Αύριο το βράδυ ........................ από το μαγαζί να μας δει.
θα περνά θα περάσει θα έχει περάσει περνά
7) Τα παιδιά ................... τα παιχνίδια τους πριν να γυρίσουν οι γονείς τους και κοιμήθηκαν νωρίς.
θα ετοίμαζαν θα ετοίμασαν έχουν ετοιμάσει είχαν ετοιμάσει
8) Όλη τη μέρα αύριο .................... έπιπλα για το καινούριο σπίτι.
θ΄ αγοράσουμε αγοράζουμε θ’ αγοράζουμε αγοράζαμε
9) Εγώ ..................... την αλήθεια, αλλά κανένας δεν με ακούει.
είπα έλεγα λέω να λέω
10) Από το πρωί ως αυτή τη στιγμή .................... όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου για τη γιορτή.
πληροφόρησε θα πληροφορεί πληροφορεί έχει πληροφορήσει
Β. Βάλτε τις λέξεις στον πληθυντικό ή στον ενικό:
1) η μεγάλη πόληοι μεγάλες πόλεις
2) το κλειδί του αυτοκινήτου
3) το λάθος του ανθρώπου
4) τα χρώματα των φορεμάτων
5) τις εισόδους των σπιτιών
6) η εφημερίδα του νέου
7) του μουσείου της πόλης
8) οι νέοι άνθρωποι
9) του ακριβού αυτοκινήτου
10) του καινούργιου σπιτιού
Γ. Αλλάξτε τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα
1) πήγαινε στο σχολείομην πας στο σχολείο
2) Μην φέρεις τις καρέκλες
3) Άνοιξε την πόρτα
4) Μην το βάλεις στο τραπέζι
5) μην το κλείσεις
Δ. Διαλέξτε τη σωστή λέξη, για να συμπληρώσετε τις προτάσεις
1) Αύριο τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας έχουν …………………. και έτσι θα πάω στη δουλειά με το αυτοκίνητό μου.
αργία απεργία ανεργία
2) Πού πάτε με αυτή την ………………………… βροχή; Θα βραχείτε πολύ!
δυναμική αδύνατη δυνατή
3) ……………………….. να εισέρχεστε στο χώρο αυτόν, λέει αυτή η πινακίδα, οπότε δεν θα μπούμε.
επιτρέπεται απαγορεύεται ανανεώνεται
4) Ο άντρας που παντρεύεται την κόρη μου είναι ο ………………..
γαμπρός μου πεθερός μου κουμπάρος μου
5) Δεν ………………………….. να πάμε τόσο μακριά για να αγοράσουμε αυτό το φόρεμα. Υπάρχουν τέτοια και στη γειτονιά μας.
αξίζει τον κόπο βαριόμαστε αφορά
6) Και οι δύο γονείς του …………………………… να πάει στη Νομική, αλλά αυτός θέλει να σπουδάσει διακόσμηση.
εντοπίζουν ενδιαφέρουν επιμένουν
7) Είναι ………………………. να κάνετε ιατρικές εξετάσεις, πριν εγγραφείτε στα μαθήματα γιόγκα.
πρέπει απαραίτητες απαραίτητο
8) Ο Νίκος ………………………….. ως μέλος σε μερικές μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
συμμετέχει συναντιέται συνηθίζεται
9) Πρέπει να ………………………………….. για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μέσω των εφημερίδων ή του διαδικτύου.
ενημερώνεστε εκπαιδεύεστε ενδιαφέρεστε
10) τι κάνετε εσείς για την μόλυνση του ……………………………..
περιφερειακού περιβαλλοντικού περιβάλλοντος