Το επίπεδο Β1 Εκτύπωση

B1 - Ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας

1. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις.

2. Μπορεί να παραγάγει απλά κείμενα σχετικά με θέματα που είναι οικεία ή με προσωπικό ενδιαφέρον.

3. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα.

4. Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία σε οικεία θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο, κλπ.