Level B1 Tisk

B1 - Nezávislý uživatel

1. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

2. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.

3. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví.

4. Dokáže porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.