Οι απαρχές Εκτύπωση

Οι απαρχές

  • Μυκηναϊκός Πολιτισμός
  • Δέκατος τρίτος αι. π.Χ.
  • Γραμμική Β
  • Η Γραμμική Β είναι συλλαβική και όχι αλφαβητική γραφή

 

Γραμμική Β

 

Μινωικός Πολιτισμός της Κρήτης

  • Χρησιμοποιεί ένα παρόμοιο συλλαβικό σύστημα γνωστό σαν Γραμμική Α
  • Η Γραμμική Α δεν έχει αποκωδικοποιηθεί
  • Η Γραμμική Α και η Γραμμική Β μοιάζουν
  • Πινακίδες οι οποίες χρησιμοποιούν Γραμμική Β αρχίζουν να εμφανίζονται μόνο μετά την παρακμή του Μινωικού Πολιτισμού που ακολούθησε την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης.

 

Συλλαβές της Γραμμικής Β

 

Λογογράμματα της Γραμμικής Β

Το Ελληνικό Αλφάβητο >