Σχετικά Προγράμματα Εκτύπωση

LaProf : Το LaProf είναι ένα πολυμερές σχέδιο που αποσκοπεί στην προώθηση της γλωσσικής ευαισθητοποίησης του μεταναστευτικού δυναμικού σε δύο τομείς εργασίας: την πληροφορική & επικοινωνιακή τεχνολογία (Information Communication Technology, ICT) και την γεωργία. Σε σχέση με την γεωργία, παρέχει ορολογία και γλωσσικές ασκήσεις για επαγγελματίες της γεωργικής παραγωγής που ζουν στη Ρουμανία και μεταναστεύουν για να εργαστούν στην Ελλάδα.

SUN.COM : Το SuN.Com είναι ένα πολυμερές σχέδιο στα πλαίσια του οποίου θα αναπτυχθούν βιώσιμες κοινότητες που θα υποστηρίζουν καθηγητές και μαθητές ξένων γλωσσών. Κάθε κοινότητα θα είναι αφιερωμένη σε μία γλώσσα. ΟΙ κοινότητες θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις ενεπίσημες μεθόδους μάθησης. Η κοινότητα θα αναπτυχθεί κυρίως για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και μετά θα μεταφερθεί σε άλλες μη διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες.