Επαγγελματικό Προφίλ Εκτύπωση

Το πρόγραμμα GLOSSA ανέπτυξε το επαγγελματικό προφίλ για τους καθηγητές της ελληνικής γλώσσας που διδάσκουν ενήλικες σε μη τυπικά περιβάλλοντα. Το επαγγελματικό προφίλ περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ένας καθηγητής της νέας ελληνικής. Το προφίλ αυτό στοχεύει να διευκολύνει τους οργανισμούς που διδάσκουν νέα ελληνικά σε ξένους να αξιολογήσουν και να προσλάβουν καθηγητές που έχουν αποκτήσει τα προσόντα τους μέσω μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Το προφίλ έχει αναπτυχθεί για τα ελληνικά αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρώπης. Μπορείτε να κατεβάσετε το προφίλ και να το αξιολογήσετε πατώντας εδώ.

Κατεβάστε το pdf: GREEK LANGUAGE TEACHER PROFILE