Εκπαιδευτικά Υλικά Εκτύπωση

Βασική Γραμματική της Ελληνικής : Κείμενο (σε μορφή pdf) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου το οποίο παρουσιάζει τα βασικά γραμματικά φαινόμενα της νέας ελληνκής. Απευθύνεται κυρίως σε ομιλητές που μαθαίνουν ελληνικά ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα και βρίσκονται σε μέσο επίπεδο ελληνομάθειας.

Greekpod: Μαθήματα Ελληνικών με τη χρήση Podcasts

World Reference Forum: Forum με πολλές ενδιαφέρουσες συνδέσεις για ιστοσελίδες που περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των ελληνικών.