Λεξικά Εκτύπωση

Τριανταφυλλίδης Online : Λεξικό της κοινής νέας ελληνικής. Οι ερμηνείες δίνονται στα ελληνικά. Η ιστοσελίδα προσφέρει επίσης πρόσβαση και στο αντίστροφο λεξικό (αναζήτηση με βάση την κατάληξη) των Αναστασιάδη- Συμεωνίδη.

Τα λεξικά του ΙΕΛ : Ελληνο-αγγλικό, Ελληνο-αραβικό, Ελληνο-γερμανικό, Ελληνο-ρωσικό και Ελληνο-τουρκικό λεξικό που έχουν αναπτυχθεί από το Ίδρυμα Επεξεργασίας Λόγου.

Λεξικά Ματζέντα : Ιταλικό-Ελληνικό-Ιταλικό, Γαλλικό-Ελληνικό-Γαλλικό, Γερμανικό-Ελληνικό-Γερμανικό, Αγγλικό-Ελληνικό-Αγγλικό (για Αγγλόφωνους), Νέα Αρχαία Ελληνικά, Αρχαία-Νέα Ελληνικά, Βιολογικό & Ιατρικό Αγγλικό-Ελληνικό- Αγγλικό, Αγγλικό-Ελληνικό-Αγγλικό, Αγγλικό-Ελληνικό-Αγγλικά (Οικονομικοί & Εμπορικοί Όροι), Ισπανο-Ελληνικό, Ελληνο-Ισπανικό. Επιτρέπει μέχρι 5 αναζητήσεις την ημέρα.

Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό : Ελληνο-αγγλικό λεξικό της ιστοσελίδας glossarium.co

Ελληνική Γωνιά : Λεξικό Τσεχο- Ελληνικό, Ελληνο- Τσεχικό και πλήροφορίες για τη διδασκαλία ελληνικών στην Τσεχία, τις διαθέσιμες πηγές κλπ.

Βασικό Ελληνικό Λεξικό: Βασικό λεξιλόγιο Ελληνικών όρων για αρχάριο επίπεδο. Χρήσιμο για αρχαρίους που θέλουν να μάθουν ελληνικά για τουρισμό.