Hlavní výsledky Tisk
 • Metodika vývoje e-learningového obsahu pro výuku jazyků pro pokročilé studenty:
  Metodika pro vytvoření e-learningových jazykových materiálů a kurzů pro pokročilou úroveň studentů. Metodika bude společná pro všechny jazyky a bude obsahovat následující prvky: pedagogické přístupy, využití multimédií, využití originálních literárních a publicistických textů, typy cvičení a testů pro hodnocení pokroku, délku trvání kurzů ad.
 • Metodika studia jazyků online pro pokročilé studenty:
  Metodika bude zahrnovat: metody učení, opakování a procvičování během samostudia, využití publicistických textů, využití multimédií ad. Přesný obsah metodiky bude stanoven partnery projektu na základě úvodní studie. Metodika bude společná pro všechny jazyky.
 • E-learningový kurz řečtiny (úroveň C1 a C2):
  E-learningový kurz řeckého jazyka pro pokročilou úroveň (C1 a C2). Kurz bude obsahovat: texty, multimediální soubory (audio, video, flash aplikace), cvičení, testy, slovníček, doplňující zdroje, odkazy, kulturní reálie ad. Dále také cvičení a instrukce k mezinárodním zkouškám pro získání certifikátu z řeckého jazyka (úroveň D). Instrukce k otázkám, slovní zásoba a další vysvětlení budou přeložena do jazyků všech partnerů.
 • Adaptovaný akreditační nástroj:
  Internetový nástroj pro akreditaci kompetencí bude převeden z programu  E/03/B/FF/PP-149018 a adaptován pro potřeby odvětví. Nástroj zahrnuje metodu pro klasifikaci kompetencí a dovedností v profesním uplatnění a výkonostní kritéria v souladu s Evropským rámcem kvalifikací, nástroje a instrukce pro sebehodnocení, dohled v pracovním procesu, test znalostí ad.
 • Profesní profil učitele cizího jazyka:
  Společný evropský profesní profil pro učitele jazyka. Bude zahrnovat popis dovedností a kompetencí učitele jazyka, které jsou shodné v zemích všech partnerů a jeho podrobný rozbor v profesním uplatnění a výkonnostní kritéria v souladu s Evropským rámcem kvalifikací.