Obecné cíle Tisk
  • Prosazování studia jazyků a podpora jazykové rozmanitosti.
  • Podpora vývoje inovativních výukových obsahů, služeb a vzdělávacích metodik s využitím ICT a jejich uplatnění v celoživotním učení.
  • Podpora získávání jazykových dovedností a rozšiřování informovanosti v oblasti méně využívaných evropských jazyků.
  • Vývoj a prosazování metodik pro motivování studentů jazyků a zvýšení jejich schopností učit se cizí jazyk.
  • Rozšiřování jazykových dovedností v rámci pracovního prostředí a s tím související podpora zaměstnávání osob v podnicích a zvyšování evropské konkurenceschopnosti.