Glossa Project

Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti

AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)

Přihlášení

Spolufinancovaná loga

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
News
Publication about the Final Conference PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pondělí, 26 Listopad 2012 11:54
There are no translations available.

Protoporos, a newspaper in Belgium for Greeks, did a publication about the Glossa Final Conference in Brussels (11/10/12). The publication was included in the  August - October issue.

Aktualizováno Pondělí, 26 Listopad 2012 12:36
 
Glossa – pilotní fáze e-learningového kurzu novořečtiny na úrovni C1, C2 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 20 Listopad 2012 10:12

"V předchozím vydání Neograeca Bohemica (č. 10) jsme referovali o probíhajícím evropském projektu Glossa – řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti, kterého se mj. účastní Ústav klasických studií Masarykovy univerzity, přičemž jsme popsali jeho pracovní plán a hlavní výstupy.

Pilotní fáze samotného e-learningového kurzu novořečtiny započala v prosinci r. 2011 a bude ukončena v květnu 2012. Kurz je rozdělen do pěti lekcí (věnujících se vždy konkrétnímu tématu) pro každou ze dvou úrovní, každá lekce má jednotnou strukturu, zohledňující prohlubování znalostí frekventantů ve všech čtyřech oblastech jazykové gramotnosti, tj. porozumění slyšenému a čtenému slovu, jako i schopnost se ústně a písemně vyjádřit v daném jazyce. Součástí jsou také testy sloužící k přípravě na mezinárodní zkoušky z novořečtiny. Aby mohli být uchazeči zařazeni do pilotní fáze, museli úspěšně absolvovat rozřazovací test. Poté byli na základě určitých kritérií rozděleni do studijních skupin. Každá skupina má k dispozici svého lektora-konzultanta, který opravuje písemné práce a vede jednou týdně ve stanovenou dobu konverzaci prostřednictvím softwaru Skype. Účastníci pilotního projektu pocházejí z různých zemí světa, což je v mnoha směrech obohacující, mezi nimi je i několik studentů z České republiky, včetně studentů magisterského cyklu a doktorského studia oboru Novořecký jazyk a literaura Ústavu klasických studií FF MU. Dosavadní ohlasy ze strany studentů e-learningového kurzu, získané prostřednictvím evaluačních dotazníků,  jsou velmi kladné.

V rámci pilotní fáze byli osloveni učitelé novořečtiny za účelem zhodnotit část hlavních výstupů projektu. Byl jim umožněn přístup k jedné lekci kurzu a poskytnuta k prostudování jak metodika vývoje online jazykového kurzu pro vyšší úrovně znalostí, tak evropský profil učitele cizích jazyků.

Cílem je získat od výše zmíněných účastníků maximum informací, na jejichž základě bude možné provést případné žádoucí modifikace tak, aby celý projekt, po oficiálním ukončení v říjnu 2012 v Bruselu, dosáhl plánované udržitelnosti."

Dita Vořechovská

Aktualizováno Úterý, 20 Listopad 2012 10:43
 
Final Conference of the GLOSSA Project PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 13 Listopad 2012 11:39
There are no translations available.The final conference of the Glossa Project – Greek as a Vehicle for Promoting Linguistic Diversity - was held on October 11 at the Institut Libre Marie Haps (Brussels).

Chaired by Mrs Natassa Balaska from Action Synergy (Athens), the coordinator of the GLOSSA consortium, the conference was attended by more than 120 participants.

After the welcome speech by Mr Damien HUVELLE, Director of the Institut Libre Marie Haps, Mrs Teresa CUARTERO- LAUSIN, Project Officer of the GLOSSA project at the EACEA, gave a presentation about the activities and the funding of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency in the field of languages. Three talks focused then on the results of the project:

- Mr Kostas DIAMANTIS-BALASKAS, Project coordinator (Action Synergy, Athens), detailed the different phases of the project in a very humorous way

- Prof. Armando DE LEÓN SOTELO-BENÍTEZ (Escuela oficial de idiomas, Madrid) highlighted the project results in teaching policies

- Prof. Dimitris FESSAS (Centro ellenico di cultura, Milan) analysed the global impact of the project on language teaching.

Finally Mrs Ifigenia GEORGIADOU, Director of the Hellenic Culture Centre (Athens), led a panel discussion on teaching the Greek language online. Teachers and students of the GLOSSA e-learning course were invited to share their experience. It was particularly interesting to hear the students, four of whom had come from abroad especially for the conference, at the invitation of GLOSSA, speaking about the pleasure and excitement they felt at meeting their tutors in person, after so many months of purely online work and discussion.

The conference closed with cocktails and a buffet meal which gave the participants a chance to taste some Greek delicacies and to watch a group of dancers, Tradidanse, directed by Mrs Maria Douvalis, performing traditional dances from six regions of Greece. The evening ended with a concert given by Miss Asimina Karamperopoulou, who teaches Greek at the Institut Libre Marie Haps; she was accompanied by three musicians.

All the participants expressed their delight with the quality of the conference and of the cultural event.

 

Aktualizováno Úterý, 13 Listopad 2012 14:46
 
GLOSSA Final Conference Video PDF Tisk Email
Středa, 16 Listopad 2011 13:39
There are no translations available.

This is a video presenation of the GLOSSA Final Conferece. The video includes parts of the speeches of all speakers who give a synopsis of the project.

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Leden 2013 15:12
Celý článek...
 
Budapest Meeting - Join us on Facebook PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 03 Únor 2011 11:14
There are no translations available.

Since the last International Meeting of the Glossa Project

Aktualizováno Pondělí, 12 Březen 2012 13:24
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

E-learningová platforma

Nástroj pro akreditaci

Odkaz na virtuální komunitu

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 27 

News from Greece

Glossa Poster