Glossa Project

Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti

AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)
Domovská stránka Přehled projektu GLOSSA
Popis projektu PDF Tisk Email

Hlavní otázka, kterou se projekt hodlá zabývat, je nedostatek metodik, nástrojů a výukových obsahů pro online výuku cizích jazyků pro pokročilé studenty. V současné době jsou online jazykové kurzy široce dostupné, ale průzkum hlavních portálů, které tyto kurzy poskytují (www.word2word.com), ukázal, že většina je určena pro začátečníky a že neexistuje konkrétní metodika pro jejich vytváření. Dalším faktem je, že většina kurzů je vytvořena pro nejpoužívanější jazyky (angličtina, francouzština, španělština, italština) a pro méně využívané jazyky je k dispozici jen omezený počet kurzů. V případě řeckého jazyka existuje obecně nedostatek výukových materiálů pro úrovně C1 a C2. Jak vyplývá z významné publikace (Učebnice pro výuku moderní řečtiny jako cizího jazyka) Centra řeckého jazyka a Ministerstva školství Řecké republiky, existující výukové materiály jsou z velké části po metodologické stránce zastaralé. Vycházejí zejména ze strukturalistického a funkčního přístupu k výuce jazyků a méně z komunikační metody, která dává studentovi možnost použít vhodnou jazykovou formu podle konkrétní komunikační situace. Dále vůbec neexistují pro pokročilé studenty online výukové materiály. Tudíž je každý učitel řeckého jazyka nucen vytvářet si materiály vlastní. Neexistují nástroje, které by studentům poskytly možnost studovat jazyk samostatně, což představuje velkou nevýhodu, protože kurzy řečtiny pro pokročilé jsou mimo Řecko velmi omezené, zejména v nových členských státech EU. Skupiny sociálně a ekonomicky znevýhodněných studentů (kteří z ekonomických důvodů nemůžou absolvovat kurzy přímo v Řecku) nebo studentů se speciálními potřebami mají tak přístup k výuce řečtiny pro pokročilé velmi omezený. Dále je třeba zdůraznit, že zatímco existuje Evropský profil vzdělávání učitelů jazyků, v mnoha zemích neexistuje profesní profil, který by zahrnoval dovednosti a kompetence vyplývajících z neformálních a informálních učebních činností.

 

E-learningová platforma

Nástroj pro akreditaci

Odkaz na virtuální komunitu

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 16 

News from Greece

Glossa Poster