Glossa Project

Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti

AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)
Pracovní balík 7 - Propagace PDF Tisk Email

Cíl: Záměrem tohoto pracovního balíku je šíření cílů a výsledků projektu mezi cílovými skupinami, což jsou studenti jazyků na pokročilé úrovni, učitelé cizích jazyků a instituce poskytující jazykovou výuku.

Metodika: Šíření cílů a výsledků by mělo probíhat po celou dobu trvání projektu. Na začátku projektu se všichni partneři budou podílet na naplánování strategie propagace a tento plán bude sestaven koordinátorem tohoto pracovního balíku. V každé účastnické zemi bude vytvořena síť zúčastněných institucí, kterou bude spravovat jeden partner z každé země a bude zahrnovat organizace i jednotlivce, které zajímají výsledky projektu. Síť zainteresovaných organizací bude poskytovat konzultace před dokončením každé části projektu v rámci zajištění toho, že výsledky budou odpovídat potřebám cílových skupin. Propagace projektu se bude lišit v souvislosti s cílovými skupinami, na něž je projekt zaměřen, a s výsledkem, který má být propagován. Metodologie, akreditační nástroj, profil a nástroj e-learningu, které nejsou konkrétní pro jeden jazyk, by měly být šířeny především v institucích poskytujících jazykovou výuku a mezi lektory jazyků, tedy tam, kde tyto prostředky najdou využití při výuce jiných jazyků než je řečtina. Propagace bude probíhat hlavně při osobním setkávání, prostřednictvím letáků, sítě zainteresovaných organizací a strategií pro propagaci na webu. Cílovou skupinu vzdělávacího e-learningového programu, který bude navržen speciálně pro řecký jazyk, tvoří vysokoškolští studenti novořečtiny, veřejnost učící se řecky, imigranti v Řecku, řecké obce v zahraničí, budoucí tlumočníci a učitelé řeckého jazyka apod. Propagace bude probíhat za pomoci obecných nástrojů jako je webová stránka, letáky a semináře, kanály pro propagaci na webu a síť zainteresovaných institucí. Každý z partnerů bude koordinátorovi pracovního balíku předávat pravidelně zprávu o podniknutých aktivitách souvisejících s šířením projektu a na konci projektu koordinátor sestaví závěrečnou zprávu.

Datum zahájení: 1/11/2009
Datum ukončení: 30/10/2012
Doba trvání: 36 měsíců
Koordinátor: P9 – Kindersite

 

E-learningová platforma

Nástroj pro akreditaci

Odkaz na virtuální komunitu

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 58 

News from Greece

Glossa Poster