Glossa Project

Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti

AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)
Domovská stránka Pracovní balíky PB6: Zajištění kvality - hodnocení
Pracovní balík 6 – Zajištění kvality - hodnocení PDF Tisk Email

Cíl: Cíle tohoto pracovního balíku jsou: zhodnotit význam, efektivitu a dosah projektu, ohodnotit pokrok v průběhu celého projektu, určit, zda projekt odpovídá hlavním potřebám cílových skupin, ohodnotit výsledky projektu mezi účastníky, stanovit, jak výsledky projektu přispívají k vytvoření skupiny uživatelů s oprávněným přístupem, zhodnotit neočekávané výsledky,/>sledovat veškerý průběh, určit ukazatele a metody kontroly kvality.

Metodika: Hodnocení bude probíhat po celou dobu trvání projektu. Hodnocení a kontrola kvality budou provedeny prostřednictvím Systému řízení projektu, který sestává z evaluačního nástroje (nástroj pro vytvoření a vyplňování online dotazníků, soubor dotazníků, které pokrývají hlavní oblasti evaluace projektu, jež mohou být vytvořeny v danou chvíli, a systém automatickézpětné vazby), a Systém řízení kvality (stanovuje stupeň kontroly, ručení a princip, který zajistí, že služby, které nejsou v souladu s danými potřebami, budou vymezeny a budou sledovány, aby se předešlo nesprávnému užívání nebo distribuci, včetně aplikace jakéhokoli nápravného opatření, které by bylo třeba uplatnit).Na začátku projektu bude sestaven Plán zajištění kvality, který bude zahrnovat řadu ukazatelů předurčených k odhadu stupně kvality vývoje v jakémkoli okamžiku ve srovnání s ustavenými kvalitativními parametry. Díky tomu budou mít manažeři projektu možnost adekvátně reagovat a jednat v souladu s měřítky stanovenými v plánu zajištění kvality projektu. Také bude sestaven evaluační plán popisující nástroje a metody hodnocení.

Datum zahájení: 1/11/2009
Datum ukončení: 30/10/2012
Doba trvání: 36 měsíců
Koordinátor: P8 – Masarykova univerzita

 

E-learningová platforma

Nástroj pro akreditaci

Odkaz na virtuální komunitu

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 7 

News from Greece

Glossa Poster