Glossa Project

Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti

AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)
Domovská stránka Pracovní balíky PB4: Nástroj pro akreditaci a profil učitele cizího jazyka
Pracovní balík 4 – Akreditační nástroj a profil učitele jazyka PDF Tisk Email

Cíl: Cílem tohoto pracovního balíku je převést internetový nástroj pro akreditaci kompetencí vytvořený v rámci projektu LDV  E/03/B/FF/PP-149018 ze sektoru turistického ruchu do vzdělávacího sektoru a vytvořit společný evropský profil pro učitele jazyka, který bude zahrnovat analýzu společných evropských kompetencí a dovedností v souladu s Evropským rámcem kvalifikací. Tento pracovní balík je zařazen do plánu činností projektu proto, aby usnadnil uznávání a akreditaci neformálních a informálních dovedností a kompetencí pokročilých studentů jazyka, kteří se chtějí stát učiteli jazyka.

Metodika: Metodika tohoto pracovního balíku je následující: Partneři si prohlédnou existující nástroj a po konzultaci se zapojenými subjekty navrhnou potřebné úpravy. Na základě těchto návrhů sestaví koordinátor návrh úprav akreditačního nástroje, který zašle partnerům. Partneři návrh úprav okomentují a komentáře zašlou koordinátorovi, který je zapracuje do konečné verze úprav. Pokud budou navrhnuté úpravy schváleny, budou koordinátorem pracovního balíku provedeny. Mezitím uskuteční partneři výzkum od stolu a výzkum v terénu (focus group), na jehož základě stanoví dovednosti a kompetence učitelů jazyka ve své zemi a vytvoří národní zprávu. Koordinátor pracovního balíku shromáždí všechny národní zprávy a zpracuje srovnávací studii pro země partnerů. Na jejím základě vytvoří návrh společného evropského profesního profilu učitele jazyka v zemích partnerů a zašle ji partnerům. Partneři po konzultaci se zapojenými subjekty předloží návrhy úprav. Na základě předložených návrhů sestaví koordinátor pracovního balíku konečnou verzi, která bude zaslána partnerům ke schválení. Pokud nebudou navrženy další změny, bude tento profesní profil začleněn do akreditačního nástroje.

Datum zahájení: 1/2/2010
Datum ukončení: 31/12/2010
Doba trvání: 11 měsíců
Koordinátor: P7 -  Consulting Balear de Programacion

 

E-learningová platforma

Nástroj pro akreditaci

Odkaz na virtuální komunitu

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 43 

News from Greece

Glossa Poster