Glossa Project

Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti

AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)
Domovská stránka Pracovní balíky PB3: Vytvoření výukového materiálu pro studium řeckého jazyka
Pracovní balík 3 – Vytvoření výukového materiálu pro studium řeckého jazyka PDF Tisk Email

Cíl: Cílem tohoto pracovního balíku je vytvoření kompletního e-learningového kurzu pro pokročilé studenty (úroveň C1 a C2) v řeckém jazyce. E-learningové výukové obsahy, které budou vytvořeny, budou založeny na metodice vyvinuté v pracovním balíku 2. Výukové obsahy budou zahrnovat: texty, multimediální soubory (audio, video, flash aplikace), cvičení, testy, slovníček, kulturní reálie ad.  Budou umístěny na již existující e-learningovou platformu (duševní vlastnictví partnera 1), která bude speciálně upravená pro tento kurz. Součástí materiálů budou také: testy a cvičení (čtení, psaní, poslech, mluvení) zaměřené na přípravu pokročilých studentů na státní zkoušky pro získání certifikátu z řeckého jazyka, úroveň D (nejvyšší) a instrukce ke zkouškám. Instrukce k cvičením, slovní zásoba a další potřebná vysvětlení budou přeložena do jazyků všech partnerů.

Metodika: Metodika tohoto pracovního balíku je následující: Partner 1 a partner 2 připraví společně návrh výukového obsahu, který bude zahrnovat rejstřík obsahu, média, která budou použita, formu cvičení apod. Tento návrh bude zaslán ostatním partnerům, kteří navrhnou zlepšení a/nebo změny. Na základě jejich připomínek vypracují partneři 1 a 2 konečný návrh, který pokud bude přijat všemi partnery, bude použit jako základ pro vývoj výukového obsahu. Současně bude existující e-learningová platforma upravena tak, aby byla vhodná pro tento kurz. Konečný materiál (včetně multimédií, cvičení apod.) bude umístěn na e-learningovou platformu. Instrukce k cvičením, slovní zásoba a další nezbytná vysvětlení budou zaslána partnerům, aby je přeložili do svých jazyků. Budou tak vytvořeny „národní“ verze kurzu. Na základě těchto překladů bude vytvořena databáze pro pokročilou slovní zásobu v jazycích všech partnerů.

Datum zahájení: 1/11/2010
Datum ukončení: 31/10/2011
Doba trvání: 12 měsíců
Koordinátor: P2 -  Hellenic Culture Centre

 

E-learningová platforma

Nástroj pro akreditaci

Odkaz na virtuální komunitu

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 28 

News from Greece

Glossa Poster