Glossa Project

Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti

AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)
Domovská stránka Pracovní balíky PB2: Vývoj vzdělávacích metodik
Pracovní balík 2 – Vývoj vzdělávacích metodik PDF Tisk Email

Cíl: Cílem tohoto pracovního balíku je vývoj dvou vzdělávacích metodik pro e-learningové jazykové kurzy. Tyto metodiky se netýkají konkrétního jazyka, budou využitelné pro výuku jakéhokoli jazyka. První metodika se týká vývoje e-learningových výukových obsahů a kurzů cizích jazyků pro nejvyšší úroveň znalosti jazyka. Bude obsahovat následující prvky:  pedagogické přístupy, které budou uplatněny, využití multimédií,  využití originálních literárních a publicistických textů, cvičení a testy pro hodnocení pokroku, časové rozmezí kurzů apod. Druhá se týká online učení jazyka pro pokročilé studenty. Prvky obsažené v metodice zahrnují: metody studia, opakování a procvičování během samostudia, využití multimediálních prvků apod.

Metodika: Metodika tohoto pracovního balíku je následující: Všemi partnery bude vypracována úvodní studie (výzkum od stolu a focus groups), ve které budou popsány existující postupy a metodiky ve vývoji e-learningových obsahů a obecně ve vývoji jazykových materiálů a materiálů pro samostudium jazyků. Každý partner vytvoří národní zprávu a zašle ji koordinátorovi pracovního balíku. Koordinátor, poté co prostuduje situaci v odvětví v mezinárodním kontextu, vytvoří srovnávací studii. Poté se partneři poradí se zapojenými subjekty a navrhnou, jakým způsobem by bylo možné přizpůsobit tyto postupy vývoji e-learningových jazykových kurzů. Koordinátor pracovního balíku vypracuje syntézu těchto návrhů a sestaví zprávu popisující jednotlivé metodiky, kterou poté zašle partnerům. Partneři metodiky prostudují a dodají své komentáře koordinátorovi projektu. Na základě komentářů připraví koordinátor pracovního balíku konečnou verzi metodik, která pokud bude přijata partnery beze změn, bude přeložena do jazyků všech partnerů.

Datum zahájení: 15/1/2010
Datum ukončení: 31/10/2010
Doba trvání: 10 měsíců
Koordinátor: P1 -  Action Synergy

 

E-learningová platforma

Nástroj pro akreditaci

Odkaz na virtuální komunitu

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 47 

News from Greece

Glossa Poster