Glossa Project

Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti

AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)
Domovská stránka Pracovní balíky PB1: Řízení a koordinace projektu
Pracovní balík 1 – Řízení a koordinace projektu PDF Tisk Email

Cíl: Cílem tohoto projektu je koordinace a řízení průběhu projektu, stanovení strategií projektu, sledování vývoje a plnění cílů projektu v každé fázi a zajištění dodržení časového harmonogramu projektu.


Metodika: Prvním krokem, který bude uskutečněn v rámci tohoto pracovního balíku, bude vypracování písemného plánu povinností, který bude podrobně popisovat povinnosti každého partnera, pracovní plán, časový harmonogram a metodiku práce. Plán sestaví koordinátor projektu na základě návrhu projektu. Další základní body tohoto pracovního balíku zahrnují každodenní řízení a koordinaci činností, sledování pokroku v pracovních činnostech a také finanční řízení projektu. Všechny tyto činnosti budou prováděny prostřednictvím speciálního intranetového nástroje pro řízení projektu. Prostřednictvím tohoto již existujícího systému bude probíhat komunikace mezi partnery, kontrola povinností a stanovených termínů, sledování technické a vědecké kvality a pokroku v jednotlivých činnostech a také aspektů týkajících se řízení, aspektů právních, organizačních a finančních. Dalším důležitým nástrojem pro tento pracovní balík jsou mezistátní setkání. Během projektu proběhne 6 setkání. Před každým setkáním koordinátor vypracuje a dodá partnerům agendu setkání a po jeho proběhnutí zápis. Kontrola pokroku v pracovních činnostech bude uskutečněna také prostřednictvím 9 čtvrtletních monitorovacích zpráv a také průběžné zprávy v polovině trvání projektu a konečné zprávy projektu. Každá partnerská organizace stanoví osobu odpovědnou za interní řízení projektu.

Datum zahájení: 1/11/2009
Datum ukončení: 31/10/2012
Doba trvání: 36 měsíců
Koordinátor: P1- Action Synergy

 

E-learningová platforma

Nástroj pro akreditaci

Odkaz na virtuální komunitu

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 50 

News from Greece

Glossa Poster