Glossa Project

Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti

AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)
Domovská stránka Přehled GLOSSA

Přihlášení

Spolufinancovaná loga

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Shrnutí projektu PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pondělí, 18 Leden 2010 14:36

Projekt GLOSSA – řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti je spolufinancován programem Evropské unie Celoživotní učení (klíčová aktivita 2 – jazyky). Cílem projektu je podpora dostupnosti kurzů a výukových obsahů na úrovni pokročilých (C1, C2) pro online výuku jazyků obecně a konkrétně pro řecký jazyk. Hlavními výstupy projektu budou 2 vzdělávací metodiky. Jedna pro vytvoření online obsahu pro výuku jazyků na úrovni pokročilých studentů a jedna pro samostudium v online prostředí, které budou uplatnitelné pro jakýkoli evropský jazyk. Dalším výstupem bude kompletní e-learningový kurz pro velmi pokročilou úroveň řečtiny (řečtina jako cizí/druhý jazyk), který bude umístěn na e-learningovou platformu speciálně upravenou pro tento účel. Kurz bude obsahovat teorii, textová cvičení, multimediální obsah a kulturní reálie. Cílová skupina projektu zahrnuje pokročilé studenty cizích jazyků, učitele cizích jazyků, instituce poskytující výuku cizích jazyků a všechny, kdo se chtějí naučit perfektně řecky z důvodů pracovních, z důvodu profesního rozvoje, integrace, cestování, zábavy apod., včetně překladatelů a tlumočníků řeckého jazyka a budoucích lektorů (ne rodilých mluvčích) řečtiny i jiných jazyků. Pro posledně jmenovanou cílovou skupinu bude v rámci projektu vytvořen společný evropský profil pro učitele cizích jazyků a dále bude převeden akreditační nástroj z projektu programu Leonardo da Vinci, který usnadní uznávání informálních a neformálních dovedností a kompetencí této kategorie osob.

Aktualizováno Čtvrtek, 10 Leden 2013 12:58
 

E-learningová platforma

Nástroj pro akreditaci

Odkaz na virtuální komunitu

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 30 

News from Greece

Glossa Poster