Glossa Project

Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti

AAA
English (United Kingdom)GreekFrench (Fr)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Čeština (Česká republika)Hungarian (formal)
Domovská stránka Novinky Glossa – pilotní fáze e-learningového kurzu novořečtiny na úrovni C1, C2

Přihlášení

Spolufinancovaná loga

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Glossa – pilotní fáze e-learningového kurzu novořečtiny na úrovni C1, C2 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 20 Listopad 2012 10:12

"V předchozím vydání Neograeca Bohemica (č. 10) jsme referovali o probíhajícím evropském projektu Glossa – řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti, kterého se mj. účastní Ústav klasických studií Masarykovy univerzity, přičemž jsme popsali jeho pracovní plán a hlavní výstupy.

Pilotní fáze samotného e-learningového kurzu novořečtiny započala v prosinci r. 2011 a bude ukončena v květnu 2012. Kurz je rozdělen do pěti lekcí (věnujících se vždy konkrétnímu tématu) pro každou ze dvou úrovní, každá lekce má jednotnou strukturu, zohledňující prohlubování znalostí frekventantů ve všech čtyřech oblastech jazykové gramotnosti, tj. porozumění slyšenému a čtenému slovu, jako i schopnost se ústně a písemně vyjádřit v daném jazyce. Součástí jsou také testy sloužící k přípravě na mezinárodní zkoušky z novořečtiny. Aby mohli být uchazeči zařazeni do pilotní fáze, museli úspěšně absolvovat rozřazovací test. Poté byli na základě určitých kritérií rozděleni do studijních skupin. Každá skupina má k dispozici svého lektora-konzultanta, který opravuje písemné práce a vede jednou týdně ve stanovenou dobu konverzaci prostřednictvím softwaru Skype. Účastníci pilotního projektu pocházejí z různých zemí světa, což je v mnoha směrech obohacující, mezi nimi je i několik studentů z České republiky, včetně studentů magisterského cyklu a doktorského studia oboru Novořecký jazyk a literaura Ústavu klasických studií FF MU. Dosavadní ohlasy ze strany studentů e-learningového kurzu, získané prostřednictvím evaluačních dotazníků,  jsou velmi kladné.

V rámci pilotní fáze byli osloveni učitelé novořečtiny za účelem zhodnotit část hlavních výstupů projektu. Byl jim umožněn přístup k jedné lekci kurzu a poskytnuta k prostudování jak metodika vývoje online jazykového kurzu pro vyšší úrovně znalostí, tak evropský profil učitele cizích jazyků.

Cílem je získat od výše zmíněných účastníků maximum informací, na jejichž základě bude možné provést případné žádoucí modifikace tak, aby celý projekt, po oficiálním ukončení v říjnu 2012 v Bruselu, dosáhl plánované udržitelnosti."

Dita Vořechovská

Aktualizováno Úterý, 20 Listopad 2012 10:43
 

E-learningová platforma

Nástroj pro akreditaci

Odkaz na virtuální komunitu

Questionnaires

Kdo je přihlášen

Právě připojeni - hostů: 64 

News from Greece

Glossa Poster